Kaj je pomembno vedeti pri sklepanju proizvajalčeve odgovornosti?

Podjetja večinoma zelo natačno preverijo nabavljene materiale, ki jih potem obdelujejo, predelujejo in vgrajujejo v svoje izdelke. Pri stranki, ki deluje v avtomobilski panogi so se odločili za zamenjavo dobavitelja za material, ki se uporablja v kontaktih stikalnih elementov. Nov nabavljen material je imel enake oznake in predpisane lastnosti kot predhodno nabavljen material. Vseeno se je naknadno, ko so bili ti deli že vgrajeni v vozila pokazalo, da stikalni elementi ne delujejo zanesljivo. Posledično je stranka prejela odškodninski zahtevek proizvajalca avtomobilov v višini 150.000 EUR s stroški potrebnega odpoklica in zamenjave celotnega sklopa izdelka v katerega je proizvajalec vgradil stikalne elemente stranke.

 

Za proizvodna podjetja, ki proizvajajo končne izdelke ali sestavne dele za prodajo na trgu, zelo pomembno zavarovanje. Velikokrat je tudi pogoj za pridobitev posla v tujini, kjer je ureditev tega zavarovanja stalna praksa. Zavarovanje krije škodo zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo zaradi nesreče, do katere je prišlo zaradi napake na proizvajalčevih izdelkih.  Vzroki za škode izvirajo iz napak v materialu, iz katerega je izdelek izdelan, konstrukcijskih napak ter pomanjkljivosti proizvajalčevih navodil za pravilno uporabo.

 

Zavarovana je odgovornost za škodo zaradi izdelkov, katere posledica so telesne poškodbe, obolenja ali smrt oseb ali poškodbe, uničenje ali izginitev stvari.