Kaj je pomembno vedeti pri sklepanju strojelomnega zavarovanja?

V podjetju so imeli v proizvodnjem procesu sistem ogrevanja s kotlom na podtlak. Zaradi napake v materialu kotla je prišlo do implozije. Implozija je nasprotje ekplozije, ki je sicer zavarovana nevarnost po osnovnem požarnem zavarovanju. Stranka je imela urejeno strojelomno zavarovanje  in je v celoti dobila povrjeno škodo na kotlu v višini 110.000 EUR.

 

Strojelomno zavarovanje je namenjeno kritju škode, ki nastane kot posledica uničenja ali poškodovanja strojev, naprav ali orodij, ki predstavljajo velik strošek za podjetje. Zavarovanje krije uničenje ali poškodbe na: strojih, strojnih napravah, električnih napravah, instalacijah podstavkih, ležiščih, temeljih strojev in polnjenje električnih naprav (npr. olje), če so zajeti v vrednosti strojev.

 

Stvari se lahko zavarujejo tudi pri prenosu in prevozu. V tem primeru so stvari zavarovane za škode zaradi prometne nesreče, nekaterih požarnih nevarnosti, vlomske tatvine in ropa.

 

Razširjena kritja so po dogovoru mogoča tudi za kovinske silose, antenske stolpe, kovinske kontrukcije, termične obloge peči, elektronske računalniške programe, vgrajene v stroje in  vrtalno drogovje in pripadajočo opremo za globinsko vrtanje, daljnovode, plinovode, toplovode, naftovode, vodovodno in odvodno omrežje, kable visoke napetosti.