Z večletnimi izkušnjami pri načrtovanju in upravljanju zavarovalnih programov za podjetja smo pridobili specifična znanja, ki se vežejo na posamezno panogo v kateri podjetje deluje.


Posamezne specifične nevarnosti, ki se pojavljajo v podjetjih lažje prepoznamo in jih vgradimo v zavarovalne rešitve ali v okviru standardnih zavarovalnih storitev oziroma kot dodaten dogovor k obstoječim zavarovalnim rešitvam. Izpostavljenost posameznim nevarnostim se od podjetja do podjetja lahko precej razlikuje in mi poskrbimo, da se le te ustrezno analizira ter poišče primerno zavarovalno rešitev.


Na podlagi ogleda podjetja in s strani podjetja pridobljene zavarovalne dokumentacije oblikujemo razpisno dokumentacijo za povpraševanje primernih zavarovanj, prispele ponudbe analiziramo ter le te predstavimo v primerljivi obliki podjetju. Ob tem zasledujemo cilj sklenitve kvalitetnih zavarovanj po konkurenčnih cenah.