Kaj je zavarovalno posredništvo?

 

Zavarovalno posredništvo je neodvisna in strokovna dejavnost, ki je namenjena večji varnosti in pomoči strankam/podjetjem pri sklepanju zavarovalnih pogodb z zavarovalnicami.

 

Opredeljuje jo zakon o zavarovalništvu, ki določa delovanje zavarovalnega posrednika v korist stranke/podjetja, tako da so v čim večji možni meri zastopani interesi stranke.

 

Za opravljanje dejavnosti mora zavarovalni posrednik pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor na osnovi preizkusa znanj in imeti poklicno odgovornost obvezno zavarovano.

 

Agencija za zavarovalni nadzor v skladu z zakonom nadzira delo zavarovalnih posrednikov.

 

Kakšna je razlika med zavarovalnim posrednikov in zastopnikom?


Zavarovalni zastopnik/agent deluje v korist zavarovalnice, ki je gospodarska družba, katere cilj je ustvarjanje dobička.

 

Zavarovalni posrednik deluje v korist zavarovanca in svetuje, da se na podlagi ponudb zavarovalnic odloči za najprimernejšo zavarovalno rešitev.


Zakaj je zavarovalni posrednik sploh potreben?

 

Zavarovanje je za vsako podjetje pomemben način zmanjšanja poslovnih tveganj ali celo pogoj za opravljanje dejavnosti.

 

Vendar v podjetjih večinoma nimajo dovolj strokovnega znanja za sklepanje zavarovalnih dogovorov, zato jim pri tem lahko pomaga zavarovalni posrednik, ki jim lahko svetuje stroškovno učinkovite in kvalitetne zavarovalne rešitve.

 

Kakšne so koristi zavarovalnega posredništva za naše podjetje?


Dejavnost zavarovalnega posredništva je za zavarovalca brezplačno, saj je za svojo storitev plačan s strani zavarovalnice, s katero je sklenjena zavarovalna pogodba.

 

Kot strokovnjaki na zavarovalnem področju imamo znanje in izkušnje s katerimi zagotavljamo, da so dogovorjeni zavarovalni programi stroškovno optimalni, kar za podjetje običajno pomeni večji finančni prihranek pri zavarovalnih premijah.

 

Strokovno svetovanje pri načrtovanju primernih zavarovalnih kritij podjetju prihrani čas ob načrtovanju in dogovarjanju, zato so zavarovalni postopki lahko urejeni hitreje.


V primeru nastanka škod prevzamemo vse aktivnosti za ugodno rešitev škod od postopkov prijavljanja, pridobivanja dokumentacije do pogajanj z zavarovalnicami za določitev primerne zavarovalnine oziroma odškodnine.

 

Ob sodelovanju z nami ima podjetje eno kontaktno točko, preko katere lahko v celoti upravlja s področjem zavarovanj v fazi sklepanja, administriranja (obnavljanja) kot tudi v primeru škod.

 

Glede na odlično poznavanje zavarovalne panoge in ključnih ljudi v zavarovalnicah, ki delajo na specifičnem zavarovalnem področju, lahko zagotovimo kompetentne kontakte, ki prispevajo tudi k reševanju posebnih potreb.