Kaj je pomembno vedeti pri sklepanju požarnega zavarovanja?

V podjetju, smo načrtovali požarno zavarovanje na podlagi ogleda podjetja in seznanjanja z dejavnostjo podjetja. Med ogledom podjetja smo opazili, da podjetje kot osnovno surovino za opravljanje njihove dejavnosti pod posebnimi pogoji hrani surovino, ki ima lastnost, da lahko pod določenimi pogoji pride do samovžiga. Omenjeno nevarnost smo za te zaloge dodatno vključili kot razširitev v osnovno požarno zavarovanje. Nekaj let kasneje je zaradi okvare na senzorjih za nadzor te surovine prišlo do napake. Posledično predpisani pogoji hranjenja niso bili več zagotovljeni in prišlo je do samovžiga te surovine. Celotna zaloga v v vrednosti 70.000 EUR je bila uničena, podjetje pa je dobilo škodo v celoti vrnjeno v okviru sklenjenega zavarovanja.


Še tako dobro načrtovano požarno zavarovanje pa ne zagotavlja primernega varstva, če v samo zavarovanje ne prijavimo realnih zavarovalnih vsot. Tako je podjetje kupilo drugo podjetje iz stečaja. Opozorili smo jih, da v tem primeru knjigovodske nabavne vrednosti za zgradbe in opremo, za to podjetje, ne odražajo realnih vrednosti za te stvari in bi prišlo do podzavarovanja. Podjetje je za kupljeno podjetje naročilo cenitev realne vrednosti za objekte in opremo. Prišlo je do požara kjer je bila pokrita celotna požarna škoda na objektih in opremi v višini 1.2 mio. EUR. Brez popravka zavarovalne vrednosti bi bilo izplačilo zavarovalnice le v višini 1/3 navedene škode.


S požarnim zavarovanjem lahko zavarujete vse vrste zgradb, in sicer vse njihove dele, vključno s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene instalacije in drugo vgrajeno opremo (centralno kurjavo s cisterno za gorivo, grelnike, klimatske naprave, hidroforje, dvigala ipd.). Poleg nepremičnine se vključi v zavarovanje tudi inštalacije, oprema in zaloge. Zavarovanje vključuje kritje za požar, udar strele, eksplozije, vihar, toča, poplave in še nekatere druge nevarnosti.

 

V osnovno zavarovanje ponavadi ni vključena poplava, izliv vode, udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca, zemeljski oz. snežni plaz, izteka tekočine, samovžiga zalog in potres. Le to je potrebno vključiti v kolikor obstaja nevarnost z razširitvijo osnovnega kritja.