V avtomobilski industriji obstaja velika prepletenost dobaviteljev in poddobaviteljev, ki dobavljajo dele in sklope za uporabo v končnem proizvodu avtomobilu. V povezavi s tem je še posebno v tej panogi pomembno primerno urediti zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke, ki je v večini primerov predpogoj za pridobitev statusa dobavitelja za avtomobilsko industrijo.


Glede na to, da do škod lahko prihaja tudi že v vmesnih fazah, ko se posamezni deli in podsklopi vgrajujejo v druge sestavne sklope,  je v zadnjem času osnovno zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke možno razširiti tudi za škode, ki nastanejo v proizvodnem procesu kupca sestavnega dela.


Za napake iz proizvodov, ki lahko pomenijo nevarnost za zdravje uporabnikov in jih je potrebno odpoklicati iz trga zaradi dejanskih ali možnih napak se dogovarja zavarovanje za stroške, ki nastajajo ob takem dejanju.


Tudi v primeru, da podjetje posluje v več državah, se dogovorimo za ustrezno zavarovalno rešitev.