Kaj je pomembno vedeti pri sklepanju splošne odgovornosti?

Podjetja zaposlujejo lastne delavce, ki so v rednem delavnem razmerju in del potrebnih delavcev preko kadrovskih agencij ( najeti delavci ). V vsakem primeru je potrebno dodatno dogovoriti zavarovalno kritje za odškodninske zahtevke delavcev kot dodatni dogovor k zavarovanju splošne odgovornosti. V podjetjih pa lahko v zavarovanje pozabijo prijaviti tudi najete delavce za katere prav tako nosijo odgovornost za upravičene zahtevke, ki so npr. posledica delovne nesreče. Zahtevki iz naslova delodajalčeve odgovornosti so lahko zelo visoki in dosegajo za najtežje primere tudi nad 250.000 EUR.

 

Zavarovanje splošne odgovornosti krije škodo zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, nastalo zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka pri izvajanju zavarovančeve dejavnosti in za katero je slednji odgovoren. Zavarovanje splošne odgovornosti krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb (telesnih poškodb, okvare zdravja ali smrti) ter škodo na stvareh (uničenje, poškodba ali izginitev).

 

V sklop zavarovanj splošne odgovornosti sodijo, z  dodatnim dogovorom, še naslednja kritja:

·         zavarovanje odgovornosti za škode povzročene okolju (ekološke škode),

·         zavarovanje delodajalčeve odgovornosti.


Za zavarovanje osebne odgovornosti poslovodnih oseb se dogovarjajo zavarovanja odgovornosti članov uprav in članov nadzornih svetov ( D&O zavarovanja ).