Na sestankih in tudi od vas smo prejeli že precej vprašanj glede tega kaj je zavarovalni posrednik. Zato bom v tokratnem nasvetu bom pojasnil razliko, ki je precej pomembna za podjetje. Ni namreč vseeno kdo vam ureja zavarovanja za vaše podjetje. V tujini je stalna praksa, da zavarovanja za podjetje urejajo zavarovalni posredniki oz. uveljavljen izraz je »broker«.

 

 

Zavarovalni posrednik se pogaja za vas v imenu vašega podjetja z zavarovalnico in zastopa vaš interes

 

Zavarovalni posrednik potrebuje iz strani vašega podjetja ob začetku sodelovanja pooblastilo in v nadaljevanju sklenete tudi pogodbo. To je osnova na podlagi katere zavarovalni posrednik pridobiva ponudbe večih zavarovalnic in se tudi pogaja za individualno ponudbo po meri potreb za vaše podjetje.

 

Glavne prednosti izbire posrednika je tudi ta, da:

·       Za podjetje so storitve posrednika brezplačne, saj je za svojo storitev plačan s strani zavarovalnice, s   katero je sklenjena zavarovalna pogodba.

·       Neprecenljive strokovne izkušnje načrtovanja zavarovalnih rešitev za podjetje, kajti posrednik je ves čas v stiku z večimi zavarovalnicami, izvaja pogajanja in cenitve z zavarovalnicami. Pelje celotni postopek od pridobivanja do uveljavljanja škode.

·   Stroškovno optimalno načrtovanje zavarovanj za podjetje tako iz vidika finančnega prihranka pri zavarovalnih premijah kot pri višini zavarovalnih kritij.

·   Prihranek časa, ker vse urejate na enem mestu z eno osebo, preko katere se v celoti upravlja s področjem zavarovanj v fazi sklepanja, administriranja (obnavljanja) kot tudi v primeru škod.

 

 

Zakon o zavarovalništvu vas dodatno ščiti v primeru sodelovanja z zavarovalnim posrednikom

 

Zavarovalno posredništvo je neodvisna in strokovna dejavnost, ki je namenjena večji varnosti zavarovalcev pri sklepanju pogodb z zavarovalnicami. Opredeljuje jo 221. člen Zakona o zavarovalništvu, ki določa delovanje v korist zavarovalca in ne zavarovalnice. Za opravljanje dejavnosti mora zavarovalni posrednik pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor na osnovi preizkusa znanj in imeti poklicno odgovornost obvezno zavarovano. Agencija v skladu z zakonom delo zavarovalnih posrednikov tudi nadzira.

 

 

Kakšna je razlika med zavarovalnim posrednikom in zastopnikom?

 

Zavarovalni posrednik zastopa eno ali več zavarovalnic. Zavarovalni zastopnik deluje v korist zavarovalnice, ki je gospodarska družba, katere cilj je ustvarjanje dobička. Zavarovalni posrednik deluje v korist zavarovalca in poskrbi, da se na podlagi ponudb zavarovalnic odloči za najprimernejšo zavarovalno rešitev.

 

 

Kako in koga izbrati?

 

Zavarovanje za vaše podjetje lahko urejate sami, direktno z zavarovalnico, zavarovalnim zastopnikom ali zavarovalnim posrednikom. Večja je kompleksnost zavarovanj in obseg premičnin in nepremičnin toliko bolj bo za vaše podjetje pomembno, da imate ustrezno strokovno podporo pri načrtovanju in urejanju zavarovanj za podjetje.

 

Ob ustreznem načrtovanju in posvetu s strokovnjakom za zavarovanja, se da izogniti marsikateri nevšečnosti in škodi, ki se tako krije iz zavarovanja in ne lastnih sredstev podjetja, zato je za vsako podjetje, ki želi imeti strokovno urejena zavarovanja, priporočljivo sodelovanje z zavarovalnim posrednikom.