5 najpomembnejših odgovornostnih zavarovanj za podjetja

 

Tokrat bom z vami delil nasvet katere vrste odgovornostnih zavarovanj so pomembna za zaščito vašega podjetja.

 

1. Zavarovanje splošne odgovornosti – »must have« za vsa podjetja

Zavarovanje vas ščiti in krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb (telesnih poškodb, okvare zdravja ali smrti), ter škodo na stvareh (uničenje, poškodba ali izginitev), nastalo zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče) pri izvajanju vaše dejavnosti. Sem sodi tudi zavarovanje odgovornosti za škode, povzročene okolju. To zavarovanje priporočljivo sklepajo podjetja pri katerih obstaja možnost povzročitve škode na okolju, le to pa morajo sanirati podjetja na svoje stroške. Področje odgovornosti za ekološke škode regulira EU direktiva. Za pregled polic in več informacij me lahko kontaktirate e-naslov External link opens in new tab or windowpeterb@binova.si .

 

2. Zavarovanje delodajalčeve odgovornosti – praktično »obvezno« za vsa podjetja z delavci še posebno če se nahajajo v tujini

To zavarovanje vas krije v primeru odškodninskih zahtevkov vaših in vseh napotenih delavcev, ki delajo pri vas ali so napoteni v tujino, ne glede na pravno podlago razmerja. To pomeni tudi delavce napotene preko kadrovskih agencij, ker je sodna praksa delovno razmerje pripisala dejanskemu delodajalcu, čeprav ni z vašim podjetjem v neposrednem pravno formalnem razmerju po pogodbi o zaposlitvi. Večinoma podjetja niso pozorna na dogovore o veljavnosti zavarovalnega kraja po sklenjenih policah za delodajalčevo odgovornost in sklepajo zavarovanje samo za Slovenijo, čeprav se njihovi delavci nahajajo tudi v drugih državah.

 

3. Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke – za podjetja, ki proizvajajo ali sestavne dele ali končne izdelke

Zavarovanje jamči kritje visokih stroškov civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretja oseba uveljavi proti vašemu podjetju zaradi nesreče, do katere je prišlo zaradi napake na izdelkih. Kot proizvajalec izdelka namreč odškodninsko odgovarjate, kadar napaka na izdelku ali uporaba izdelka povzroči smrt, telesno poškodbo, okvaro zdravja človeka ali kadar nastane škoda na drugi stvari. Ne glede na kontrolo kakovosti izdelkov, ki jo izvajate v podjetju, lahko napake izvirajo iz napak v materialu, iz katerega je stvar izdelana, konstrukcijske napake ali pomanjkljivosti proizvajalčevih navodil za pravilno rabo stvari. Nanaša se na vse izdelke, ki jih vaše podjetje izdela pod svojim imenom in/ali znakom in dal v promet v času trajanja zavarovalne pogodbe. V praksi se je pokazalo, da je zelo priporočljivo, da omenjeno zavarovanje sklenejo tudi trgovska podjetja, saj v primeru da proizvajalca ni več mogoče najti ali pa škoda izvira iz nepravilnega skladiščenja izdelkov oziroma navodil lahko za tovrstne škode odgovarja tudi prodajalec oziroma distributer.

 

4. Zavarovanje odpoklica izdelkov

Je nadgradnja proizvajalčeve odgovornosti za izdelke in vas ščiti v primeru odpoklica izdelkov (recall). Omenjene škode so pogoste in tudi medijsko odmevne še posebno v avtomobilski industriji, prehramben industriji in industriji gospodinjskih aparatov.

 

5. Zavarovanje ključnih oseb – najboljši menedžerji pravočasno poskrbijo za tveganja, tudi tista povezana z njihovo odgovornostjo

Zavarovanje odgovornosti je namenjeno direktorjem družb, članom uprave, članom nadzornih svetov direktorjem področij, direktorjem razvoja, vodjem kakovosti, itd. Skratka vsem, ki pri svojem delu sprejemajo pomembne odločitve, tako na področju vodenja poslov, nadzoru poslovanja družbe in v večini primerov osebno odgovarjajo s premoženjem. Zato ni dovolj, da imate v podjetju urejeno samo splošno zavarovanje odgovornosti, ampak tudi zavarovanje vaših ključnih oseb. Večjim tveganjem ste izpostavljeni pri sprejemanju odločitev, bolj je pomembno ustrezno načrtovanje zavarovanj za vas osebno in vaš ožji vodstveni tim.