Zavarovanje odgovornosti za direktorje in ključne osebe v podjetju

 

Zavarovanje odgovornosti je dokaj nerazumljeno področje zavarovanj, zato bi najprej z vami delil nedavno izkušnjo glede zavarovanja odgovornosti. Podjetje je imelo urejeno zavarovanje odgovornosti v višini 25.000 €, preden smo konec lanskega leta pričeli s sodelovanjem, kar smo ocenili kot veliko tveganje za podjetje in ob praktično enakem strošku za zavarovalno premijo dvignili višino kritja za deset kratno vrednost na 250.000 €. Po petih mesecih od začetka sodelovanja je prišlo do nastanka škode. Snela se je cev v hladilnem sistemu strojev za plastiko čez vikend in zamakala v spodnje skladišče v lasti drugega podjetja. Nastala je škoda na zalogi medicinske opreme. Skupna ocenjena škoda je bila 100.000 €. Ker je podjetje pravočasno z našo pomočjo uredilo optimalno zavarovanje so se tako izognili tveganju prenizke zavarovalne vsote. V kolikor ne bi imeli ustrezno urejenega zavarovanja, bi podjetje oz. direktor moral iz lastnih sredstev kriti razliko 70.000 €. Opomba: Podatki o podjetju so zaupni, ker podjetjem zagotavljamo anonimnost.

 

V praksi je situacija glede zavarovanja direktorjev in ključnih oseb še bolj pereča

Po naših 20-letnih izkušnjah imajo samo 3 od 10 podjetij ustrezno urejena zavarovanja odgovornosti za ključne osebe v podjetju. Ne glede na to kako preudarno in vestno delujete in poslujete, lahko vsaka odločitev pomeni izgubo za podjetje ali tretjo osebo, kot direktor ali ključna oseba, ki ste takšno odločitev sprejeli, pa ste odgovorni za nastalo škodo in ste posledično lahko vpleteni v drage sodne postopke.

 

Kaj je pomembno vedeti glede izključitev v zavarovanju odgovornosti direktorjev in ključnih oseb?

Izključitev zavarovalnega kritja za primer škode velja v primeru zavestnega protipravnega ravnanja zavarovanje osebe. Zavarovalno kritje vključuje odškodninske zahtevke tretjih oseb, nastale zaradi dejanskih ali domnevno nepravilnih ravnanj direktorjev in ključnih oseb podjetja, ki so jih ti sprejeli in udejanjili v okviru svojih nalog in dolžnosti.

 

Komu je zavarovanje odgovornosti v poslovodstvu namenjeno?

Zavarovanje odgovornosti je namenjeno direktorjem družb, članom uprave, članom nadzornih svetov, direktorjem področij, direktorjem razvoja, vodjem kakovosti, itd. skratka vsem, ki pri svojem delu sprejemajo pomembne odločitve, tako na področju vodenja poslov, nadzoru poslovanja družbe in v večini primerov osebno odgovarjajo s premoženjem.

 

Zavarovanje odgovornosti ključnih oseb je še toliko bolj pomembno za podjetja, ki poslujejo v mednarodnem okolju. Če se njihovi vlagatelji, poslovni partnerji ali poslovanje nahaja v tujini, za svoje odločitve in dejanja odgovarjajo na podlagi tuje zakonodaje, kar pomeni, da morajo, pri vodenju podjetja in upravljanju s tveganji, poleg domačega tržišča upoštevati tudi skladnost poslovanja na tujem lokalnem tržišču, njegove posebnosti, pravila, različne državne organe in dobro lokalno prakso.

 

Zavarovanje odgovornosti za ključne osebe omogoča zavarovalno kritje pred odškodninskimi zahtevki tretjih oseb, nastalimi zaradi dejanskih ali domnevno nepravilnih ravnanj direktorjev in vodilnih delavcev podjetja, ki so jih ti sprejeli in udejanjili v okviru svojih nalog in dolžnosti.

 

Naslednjič bom z vami delil najmanj 5 najpogostejših napak pri urejanju zavarovanju odgovornosti in kako se jim izogniti.