5 najpogostejših napak pri načrtovanju zavarovanj za vaše podjetje

 

Tokrat bom z vami delil 5 najpogostejših napak pri načrtovanju zavarovanj za vaše podjetje. Zavarovanja niso le police, ki jih obnovite najmanj enkrat letno. Uspešna podjetja jih aktivno načrtujejo skupaj s specialisti in izkušenimi zavarovalnimi posredniki.

 

Najboljši menedžerji pravočasno poskrbijo za tveganja – tudi tista povezana z njihovo odgovornostjo

Zavarovanje odgovornosti je namenjeno direktorjem družb, članom uprave, članom nadzornih svetov, direktorjem področij, direktorjem razvoja, vodjem kakovosti, itd. Skratka vsem, ki pri svojem delu sprejemajo pomembne odločitve, tako na področju vodenja poslov, nadzoru poslovanja družbe in v večini primerov osebno odgovarjajo s premoženjem. Zato ni dovolj, da imate v podjetju urejeno samo splošno zavarovanje odgovornosti, ampak tudi zavarovanje vaših ključnih oseb. Večjim tveganjem ste izpostavljeni pri sprejemanju odločitev, bolj je pomembno ustrezno načrtovanje zavarovanj za vas osebno in vaš ožji vodstveni tim.

 

Najdražja napaka – prenizka zavarovalna vsota

Precej zanimanja in dodatnih vprašanj je pritegnila moja zadnja e-pošta, kjer sem z vami delil nedavno izkušnjo kaj se lahko zgodi, če podjetje nima ustrezno visoke zavarovalne vsote, zato vam danes pojasnim kako hitro in enostavno ocenite ustreznost višine vaših odgovornostnih zavarovanj. Če je na primer zavarovalna vsota vašega podjetja za splošno odgovornost 25.000 €, potencialna nastala škoda drugemu podjetju, ki lahko nastane je v vrendosti 100.000 €, boste morali 75.000 € kriti iz lastnih sredstev podjetja v primeru nastanka škodnega dogodka. Zato je preden urejate zavarovanja, pomembno, da ustrezno ocenite rizike, ki ste jim izpostavljeni.

 

Zavarovanja urejate sami in ne poskrbite za ustrezna zavarovanja vaših tveganj

Ko urejate zavarovanja sami, se vam lahko zgodi, da neustrezno ocenite tveganja, ki ste jim izpostavljeni oziroma ne prepoznate rizika za katerega bi vaše podjetje potrebovalo ustrezno zavarovanje. Pri načrtovanju zavarovanj so namreč neprecenljive dejanske izkušnje iz prakse pri načrtovanju zavarovanj.

 

Podjetje potrebuje zavarovalnega posrednika ne zastopnika

Če poenostavimo posrednik deluje v vašem imenu in v vašo korist na podlagi vašega pooblastila. Zastopnik pooblastila ne potrebuje. Končni rezultat za vaše podjetje je, da se posrednik v vašem imenu pogaja z zavarovalnicami, pridobiva konkurenčne ponudbe, išče in načrtuje najprimernejše zavarovalne rešitve za vaše podjetje.

 

Pri načrtovanju zavarovanj ne vključite vseh rizikov in tveganj za vaše podjetje in vaše ključne osebe

Zavarovanj je več vrst in ni vsaka vrsta primerna za vsako podjetje. Zavarovanje se ureja glede na vaša največja poslovna tveganja. Vsi ostali dejavniki, kot so nizka cena, zavarovalnica ipd. so nepomembni, ko nastane škoda. Kajti četudi imate zavarovanje in le-to ne vključuje zavarovanja za vas pomembnih poslovnih dogodkov, premoženja in tveganj, je za vas brez vrednosti v primeru nastanka škode. Zavarovanje ni polica, ki jo enkrat letno ali pa na vsakih par let obnovite. Zavarovanje vas ščiti pred dogodki, ki bi lahko ogrozili poslovanje ali celo obstoj vašega podjetja.